TEPLOMĚRY PRO MĚŘENÍ TEPLOTY POTRAVIN

Nabízíme vám výběr ze sortimentu teploměrů s nerezovým hrotem pro měření teploty potravin dle požadavků systému HACCP, event. nové vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 KM 12

cena 595,- Kč bez DPH

 

 

 

Testo 106

Cena včetně ochranného pouzdra 2.070,- Kč bez DPH

Cena kalibrace (volitelně) 1.000,- Kč bez DPH